fc2ブログ
サイコロで頭の体操「脳トレ」
2024011622565572c.jpg    20240116225703d06.jpg
サイコロの目が  裏側の目は
「1」の時   「6」です


20240116225657b1c.jpg    20240116225701209.jpg  
サイコロの目が  裏側の目は
「2」の時   「5」です。   


20240116225657dc6.jpg    20240116225700aca.jpg
サイコロの目が  裏側の目は
「3」の時   「4」です。「脳トレーニング」
サイコロ計算問題サイコロの裏の目を計算しましょう。


例題    答
20240116225657b1c.jpg + 20240116225700aca.jpg = 8

問題1 20240116225701209.jpg + 20240116225703d06.jpg = ?

問題2 20240116225657b1c.jpg + 20240116225657dc6.jpg = ?

問題3 2024011622565572c.jpg + 20240116225657b1c.jpg = ?

問題4 20240116225657b1c.jpg + 20240116225703d06.jpg + 20240116225700aca.jpg = ?

問題5 2024011622565572c.jpg _ 20240116225700aca.jpg + 20240116225701209.jpg = ?

如何でしたか。?
サイコロ🎲を使い1日一回頭の体操をトレーニングして
脳を鍛えボケ防止に勤めましょう。

答は
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 問題1 問題2 問題3 問題4 問題5
 3  9 11  9  8

Comment 0

What's new?